Handleplan for overgang Toftegårdens børnehuse og Toftegårdsskolen

Udarbejdet af:
Lissi Beier - Toftegårdens Børnehuse
Katja Moltenow – indskolingen, Toftegårdsskolen
Ellen Skov Jensen – SFO, Toftegårdsskolen

Samarbejdsmøder:

Der afholdes løbende samarbejdsmøder ca. 6-8 gange pr. år afhængigt af behov, hvor pædagoger fra børnehaven, samt børnehaveklasselærere og pædagoger fra skole/SFO deltager, samt ledelse fra børnehave, skole og SFO. Herudover afholdes der løbende samarbejdsmøder internt i ledelsen (leder af børnehaven, samt afd. leder indskolingen og SFO)

Indhold på møderne:

Overordnet plan for overgang børnehave/skole


Skolestart på Toftegårdsskolen
Når man som ny børnehaveklasseelev starter i Toftegårdsskolens indskoling, får man tildelt en makker fra ens eget hus (fra 1. eller 2. kl.).
I den første periode efter skolestart har den ældre makker et medansvar for, at den nye 0.kl. elev (yngste) bliver vist rundt i indskolingen, på indskolingens legeplads, samt får lært dukseopgaverne.
Når de nye yngste skal på legepladsen i frikvartererne, samt rundt på skolen (til faglokaler, idrætshallen eller kantinen), går de altid sammen med deres makker. I værkstedsundervisningen kan makkeren også fungere som hjælper for den yngste.
 

Makkerordningen betyder, at de nye 0.kl. elever hurtigt føler sig trygge, fordi man som ny yngste allerede 1. skoledag har fået en ny ”stor ven”, som gerne vil hjælpe. 
I mange tilfælde ser vi, at den nye yngste bevarer en helt særlig relation til sin allerførste makker. En slags ”rollemodel” som de altid kan hente hjælpe hos, selv om de igennem tiden får nye makkere. De nye yngste får også via makkerordningen hurtigt lært skolens regler og rammer godt at kende, da børn som bekendt lærer meget af hinanden. Hos de større elever i 1. og 2. kl. kan vi se, at de opfatter makkerfunktionen som en slags tillidserklæring, hvor de ”vokser” med det nye ansvar. Når de nye 0.kl. elever er faldet godt til på skolen, laver lærerne nye makkerpar, så børnene får lært hinanden at kende på tværs af årgangene i huset.

Vi betragter makkerordningen som et godt fundament for, at det er gode ting, de små lærer af de store elever, og som en unik måde at lære børnene at samarbejde med hinanden på tværs af alder, klasse, venskaber mm. Disse kompetencer bærer børnene med sig videre igennem deres skoleforløb.